/[svn]/ircd-hybrid-8/messages/ircd-dutch.lang
ViewVC logotype

Contents of /ircd-hybrid-8/messages/ircd-dutch.lang

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1156 - (show annotations)
Tue Aug 9 20:29:20 2011 UTC (11 years, 5 months ago) by michael
File size: 8573 byte(s)
- create ircd-hybrid-8 "branch"

1 ; ircd-hybrid-7 standard message file - Dutch language
2 ; Copyright (C) 2005 Kenneth Pang <nexu.jin@gmail.com>
3 ; $Id$
4
5 RPL_WELCOME: :%s 001 %s :Welkom op het %s Internet Relay Netwerk %s
6 RPL_YOURHOST: :%s 002 %s :Jouw host is %s, werkend met versie %s
7 RPL_CREATED: :%s 003 %s :Deze server is gecreerd op %s
8 RPL_ISUPPORT: :%s 005 %s %s :zijn ondersteund door deze server
9 RPL_REDIR: :%s 010 %s %s %d :Gebruik deze Server/Poort A.U.B.
10 RPL_MAPEND: :%s 017 %s :Einde van /MAP
11 RPL_YOURID: :%s 042 %s %s :jouw unieke ID
12 RPL_TRACELINK: :%s 200 %s Link %s %s %s
13 RPL_TRACECONNECTING: :%s 201 %s Probeer. %s %s
14 RPL_TRACEOPERATOR: :%s 204 %s Operator %s %s (%s) %lu %lu
15 RPL_TRACEUSER: :%s 205 %s Gebruiker %s %s (%s) %lu %lu
16 RPL_TRACESERVER: :%s 206 %s Serv %s %dS %dC %s %s!%s@%s %lu
17 RPL_TRACENEWTYPE: :%s 208 %s <nieuwtype> 0 %s
18 RPL_TRACECLASS: :%s 209 %s Klasse %s %d
19 RPL_ENDOFSTATS: :%s 219 %s %c :Einde van /STATS rapportage
20 RPL_STATSUPTIME: :%s 242 %s :Server is al %d dagen up, %d:%02d:%02d
21 RPL_STATSCONN: :%s 250 %s :Hoogst aantal connecties: %d (%d clients) (%d connecties ontvangen)
22 RPL_LUSERCLIENT: :%s 251 %s :Er zijn %d zichtbare -en %d onzichtbare gebruikers op %d servers
23 RPL_LUSEROP: :%s 252 %s %d :IRC Operators verbonden
24 RPL_LUSERUNKNOWN: :%s 253 %s %d :onbekende connectie(s)
25 RPL_LUSERCHANNELS: :%s 254 %s %d :kanalen gevormd
26 RPL_LUSERME: :%s 255 %s :Ik heb %d gebruikers en %d servers
27 RPL_ADMINME: :%s 256 %s :Administratieve informatie over %s
28 RPL_ENDOFTRACE: :%s 262 %s %s :Einde van TRACE
29 RPL_LOAD2HI: :%s 263 %s :Server is tijdelijk overbelast. Wacht even en probeer het opnieuw.
30 RPL_LOCALUSERS: :%s 265 %s :Huidige lokale gebruikers: %d Max: %d
31 RPL_GLOBALUSERS: :%s 266 %s :Huidige globale gebruikers: %d Max: %d
32 RPL_ENDOFACCEPT: :%s 282 %s :Einde van /ACCEPT lijst.
33 RPL_UNAWAY: :%s 305 %s :Je bent niet langer gemarkeerd als afwezig
34 RPL_NOWAWAY: :%s 306 %s :Je bent nu gemarkeerd als afwezig
35 RPL_WHOISADMIN: :%s 313 %s %s :is een Server Administrator
36 RPL_WHOISOPERATOR: :%s 313 %s %s :is een IRC Operator
37 RPL_ENDOFWHO: :%s 315 %s %s :Einde van /WHO lijst.
38 RPL_WHOISIDLE: :%s 317 %s %s %d %d :seconden niks uitgevoerd
39 RPL_ENDOFWHOIS: :%s 318 %s %s :Einde van /WHOIS lijst.
40 RPL_LISTSTART: :%s 321 %s Kanaal :Gebruikers Naam
41 RPL_LISTEND: :%s 323 %s :Einde van /LIST
42 RPL_NOTOPIC: :%s 331 %s %s :Er is geen onderwerp gezet
43 RPL_ENDOFINVEXLIST: :%s 347 %s %s :Einde van Kanaal Uitnodigings-lijst
44 RPL_ENDOFEXCEPTLIST: :%s 349 %s %s :Einde van Kanaal Uitzondering-lijst
45 RPL_CLOSING: :%s 362 %s %s :Gesloten. Status = %d
46 RPL_CLOSEEND: :%s 363 :%s %d: Verbindingen Gesloten
47 RPL_ENDOFLINKS: :%s 365 %s %s :Einde van /LINKS lijst.
48 RPL_ENDOFNAMES: :%s 366 %s %s :Einde van /NAMES lijst.
49 RPL_ENDOFBANLIST: :%s 368 %s %s :Einde van Kanaal Verbannen Lijst
50 RPL_ENDOFWHOWAS: :%s 369 %s %s :Einde van WHOWAS
51 RPL_INFOSTART: :%s 373 %s :Server INFO
52 RPL_ENDOFINFO: :%s 374 %s :Einde van /INFO lijst
53 RPL_MOTDSTART: :%s 375 %s :- %s Bericht van de Dag -
54 RPL_ENDOFMOTD: :%s 376 %s :Einde van /MOTD commando.
55 RPL_YOUREOPER: :%s 381 %s :Je bent nu volwaardig lid van De Harde Kern!.
56 RPL_REHASHING: :%s 382 %s %s :Rehasjing
57 RPL_HOSTHIDDEN: :%s 396 %s :is nu jouw verborgen host
58 ERR_NOSUCHNICK: :%s 401 %s %s :Onbekende nick/kanaal
59 ERR_NOSUCHSERVER: :%s 402 %s %s :Onbekende server
60 ERR_NOSUCHCHANNEL: :%s 403 %s %s :Onbekende kanaal
61 ERR_CANNOTSENDTOCHAN: :%s 404 %s %s :Kan niets naar het kanaal verzenden
62 ERR_TOOMANYCHANNELS: :%s 405 %s %s :Je zit al in te veel kanalen
63 ERR_WASNOSUCHNICK: :%s 406 %s %s :Die nicknaam bestaat niet
64 ERR_TOOMANYTARGETS: :%s 407 %s %s :Te veel ontvangers. Slechts %d verwerkt
65 ERR_NOORIGIN: :%s 409 %s :Geen bron vermeld
66 ERR_NORECIPIENT: :%s 411 %s :Geen ontvanger gespecificeerd (%s)
67 ERR_NOTEXTTOSEND: :%s 412 %s :Geen tekst om te verzenden
68 ERR_NOTOPLEVEL: :%s 413 %s %s :Geen toplevel domein gespecificeerd
69 ERR_WILDTOPLEVEL: :%s 414 %s %s :Joker in toplevel Domein
70 ERR_UNKNOWNCOMMAND: :%s 421 %s %s :Onbekende commando
71 ERR_NOMOTD: :%s 422 %s :MOTD bestand bestaat niet
72 ERR_NOADMININFO: :%s 423 %s %s :Geen administratieve informatie beschikbaar
73 ERR_NONICKNAMEGIVEN: :%s 431 %s :Geen nicknaam gespecificeerd
74 ERR_ERRONEUSNICKNAME: :%s 432 %s %s :Nicknaam bevat foutieve tekens
75 ERR_NICKNAMEINUSE: :%s 433 %s %s :Nicknaam is reeds bezet
76 ERR_NICKCOLLISION: :%s 436 %s %s :Nicknaam botsing KILL
77 ERR_UNAVAILRESOURCE: :%s 437 %s %s :Nick/kanaal is tijdelijk niet beschikbaar
78 ERR_NICKTOOFAST: :%s 438 %s %s %s :Nicknaam veranderingen te snel. Wacht A.U.B. %d seconden.
79 ERR_SERVICESDOWN: :%s 440 %s :Diensten zijn momenteel niet beschikbaar.
80 ERR_USERNOTINCHANNEL: :%s 441 %s %s %s :Die is/zijn niet in dat kanaal
81 ERR_NOTONCHANNEL: :%s 442 %s %s :Jij bent niet in dat kanaal
82 ERR_USERONCHANNEL: :%s 443 %s %s %s :is reeds op het kanaal
83 ERR_NOTREGISTERED: :%s 451 %s :Je bent niet geregistreerd
84 ERR_ACCEPTFULL: :%s 456 %s :Accepteer lijst is vol
85 ERR_ACCEPTEXIST: :%s 457 %s %s :is al op jouw accepteer lijst
86 ERR_ACCEPTNOT: :%s 458 %s %s :is niet op jouw accepteer lijst
87 ERR_NEEDMOREPARAMS: :%s 461 %s %s :Niet genoeg parameters
88 ERR_ALREADYREGISTRED: :%s 462 %s :Je mag niet opnieuw registreren
89 ERR_PASSWDMISMATCH: :%s 464 %s :Foutief Wachtwoord
90 ERR_YOUREBANNEDCREEP: :%s 465 %s :Je bent verbannen van deze server- %s
91 ERR_CHANNELISFULL: :%s 471 %s %s :Kan kanaal niet joinen (het zit vol (+l))
92 ERR_UNKNOWNMODE: :%s 472 %s %c :is een onbekende mode voor me
93 ERR_INVITEONLYCHAN: :%s 473 %s %s :Kan het kanaal niet joinen (uitnodiging vereist (+i))
94 ERR_BANNEDFROMCHAN: :%s 474 %s %s :Kan kanaal niet joinen (verbannen (+b))
95 ERR_BADCHANNELKEY: :%s 475 %s %s :Kan kanaal niet joinen (versleuteld (+k))
96 ERR_BANLISTFULL: :%s 478 %s %s %s :Kanaal verbannen-lijst zit vol
97 ERR_BADCHANNAME: :%s 479 %s %s :Foutief kanaal-naam
98 ERR_NOPRIVILEGES: :%s 481 %s :Toestemming geweigerd - Je bent geen IRC operator
99 ERR_CHANOPRIVSNEEDED: :%s 482 %s %s :Je bent geen operator in dit kanaal
100 ERR_CANTKILLSERVER: :%s 483 %s :Je kunt een server niet killen!
101 ERR_RESTRICTED: :%s 484 %s :Je mogelijkheden zijn beperkt
102 ERR_NOOPERHOST: :%s 491 %s :Slechts weinigen van de stervelijken mogen de Harde Kern betreden
103 ERR_UMODEUNKNOWNFLAG: :%s 501 %s :Onbekende MODE flag
104 ERR_USERSDONTMATCH: :%s 502 %s :Je kunt een mode niet veranderen voor een andere gebruiker
105 ERR_GHOSTEDCLIENT: :%s 503 %s :Bericht kon niet worden afgeleverd aan %s
106 ERR_USERNOTONSERV: :%s 504 %s %s :Gebruiker zit niet op deze server
107 ERR_WRONGPONG: :%s 513 %s :Om te verbinden type /QUOTE PONG %lu
108 ERR_LISTSYNTAX: :%s 521 %s :Foutieve lijst syntaxis
109 ERR_HELPNOTFOUND: :%s 524 %s %s :Hulp niet gevonden en/of beschikbaar
110 RPL_WHOISSECURE: :%s 671 %s %s :is verbonden via SSL (beveiligd link)
111 RPL_ENDOFMODLIST: :%s 703 %s :Einde van /MODLIST.
112 RPL_ENDOFHELP: :%s 706 %s %s :Einde van /HELP.
113 RPL_KNOCK: :%s 710 %s %s %s!%s@%s :heeft gevraagd om een uitnodiging.
114 RPL_KNOCKDLVR: :%s 711 %s %s :Jouw KNOCK is afgeleverd.
115 ERR_TOOMANYKNOCK: :%s 712 %s %s :Te veel KNOCKs (%s).
116 ERR_CHANOPEN: :%s 713 %s %s :Kanaal is open.
117 ERR_KNOCKONCHAN: :%s 714 %s %s :Jij bent al in dat kanaal.
118 ERR_KNOCKDISABLED: :%s 715 %s :KNOCKs zijn uitgezet.
119 RPL_TARGUMODEG: :%s 716 %s %s :is in +g mode (server kant negeer)
120 RPL_TARGNOTIFY: :%s 717 %s %s :is op het hoogte gesteld van jouw bericht.
121 RPL_UMODEGMSG: :%s 718 %s %s :stuurde jou een bericht, maar jij bent momenteel in umode +g.
122 RPL_OMOTDSTART: :%s 720 %s :Start van OPER MOTD.
123 RPL_ENDOFOMOTD: :%s 722 %s :Einde van OPER MOTD.
124 ERR_NOPRIVS: :%s 723 %s %s :Niet voldoende operator privileges.
125 RPL_TESTMASK: :%s 724 %s %s@%s %d %d :Lokaal/remote clienten zijn gelijk.
126 RPL_NOTESTLINE: :%s 726 %s %s :Geen gelijken

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Id Revision

svnadmin@ircd-hybrid.org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28