/[svn]/ircd-hybrid-8/messages/ircd-danish.lang
ViewVC logotype

Contents of /ircd-hybrid-8/messages/ircd-danish.lang

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1156 - (show annotations)
Tue Aug 9 20:29:20 2011 UTC (11 years, 5 months ago) by michael
File size: 6110 byte(s)
- create ircd-hybrid-8 "branch"

1 ; ircd-hybrid-7 custom message file for danish use
2 ; Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 ; Xride
4 ; Soren Straarup <xride@x12.dk>, 2001.
5 ; $Id$
6
7 RPL_WELCOME: :%s 001 %s :Velkommen til %s Internet Rel‘ Netv‘rket %s
8 RPL_YOURHOST: :%s 002 %s :Din v‘rt er %s, k›rer version %s
9 RPL_CREATED: :%s 003 %s :Denne server var lavet %s
10 RPL_ISUPPORT: :%s 005 %s %s :er supporteret af denne server
11 RPL_REDIR: :%s 010 %s %s %d :Brug venligst denne Server/Port isteddet
12 RPL_TRACELINK: :%s 200 %s Forbindelse %s %s %s
13 RPL_TRACECONNECTING: :%s 201 %s Pr›v. %s %s
14 RPL_TRACEUSER: :%s 205 %s Bruger %s %s (%s) %lu %lu
15 RPL_TRACECLASS: :%s 209 %s Klasse %s %d
16 RPL_ENDOFSTATS: :%s 219 %s %c :Slutningen p† /STATS rapporten
17 RPL_STATSUPTIME: :%s 242 %s :Server oppe %d dag(e), %d:%02d:%02d
18 RPL_STATSCONN: :%s 250 %s :H›jeste forbindelser antal: %d (%d brugere) (%d forbindelser modtaget)
19 RPL_LUSERCLIENT: :%s 251 %s :Der er %d brugere og %d usynlige p† %d servere
20 RPL_LUSEROP: :%s 252 %s %d :IRC Operatorer er her
21 RPL_LUSERUNKNOWN: :%s 253 %s %d :ukendt forbindelse(r)
22 RPL_LUSERCHANNELS: :%s 254 %s %d :rum er etableret
23 RPL_LUSERME: :%s 255 %s :Jeg har %d brugere og %d serverer
24 RPL_ADMINME: :%s 256 %s :Adminstrativ info om %s
25 RPL_ENDOFTRACE: :%s 262 %s %s :Slutningen p† TRACE
26 RPL_LOAD2HI: :%s 263 %s :Server forbruget er midlertidigt for stort. Vent venligst lidt og pr›v s† igen.
27 RPL_LOCALUSERS: :%s 265 %s :Nuv†rende lokale brugere: %d Max: %d
28 RPL_GLOBALUSERS: :%s 266 %s :Nuv†rende globale brugere: %d Max: %d
29 RPL_UNAWAY: :%s 305 %s :Du er ikke l‘ngere markeret som v‘rende v‘k
30 RPL_NOWAWAY: :%s 306 %s :Du er markeret som v‘rende v‘k
31 RPL_ENDOFWHO: :%s 315 %s %s :Slutningen p† /WHO listen.
32 RPL_WHOISIDLE: :%s 317 %s %s %d %d :sekunders stilhed, ankomst tidspunkt
33 RPL_ENDOFWHOIS: :%s 318 %s %s :Slutningen p† /WHOIS listen.
34 RPL_LISTSTART: :%s 321 %s Rum :Brugers Navne
35 RPL_LISTEND: :%s 323 %s :Slutnigen p† /LIST
36 RPL_NOTOPIC: :%s 331 %s %s :Ingen overskrift er bestemt.
37 RPL_ENDOFINVEXLIST: :%s 347 %s %s :Slutningen p† Rummets Invitations Liste
38 RPL_ENDOFEXCEPTLIST: :%s 349 %s %s :Slutningen p† Rummets Undtagelses Liste
39 RPL_CLOSING: :%s 362 %s %s :Lukket. Status = %d
40 RPL_CLOSEEND: :%s 365 %s %d: Forbindelser afbrudt
41 RPL_ENDOFLINKS: :%s 365 %s %s :Slutningen p† /LINKS listen.
42 RPL_ENDOFNAMES: :%s 366 %s %s :Slutningen p† /NAMES listen.
43 RPL_ENDOFBANLIST: :%s 368 %s %s :Slutningen p† Rummets Ban liste
44 RPL_ENDOFWHOWAS: :%s 369 %s %s :Slutningen p† WHOWAS
45 RPL_ENDOFINFO: :%s 374 %s :Slutningen p† /INFO listen.
46 RPL_MOTDSTART: :%s 375 %s :- %s Dagens besked -
47 RPL_ENDOFMOTD: :%s 376 %s :Slutningen p† /MOTD kommandoen
48 RPL_YOUREOPER: :%s 381 %s :Du har tr†dt ind i .. tusm›rket..
49 RPL_REHASHING: :%s 382 %s %s :Genindldser konfigurations filerne
50 ERR_NOSUCHNICK: :%s 401 %s %s :Intet nick/rum blev fundet
51 ERR_NOSUCHSERVER: :%s 402 %s %s :Igen s†dan server blev fundet
52 ERR_NOSUCHCHANNEL: :%s 403 %s %s :Rummet findes ikke
53 ERR_CANNOTSENDTOCHAN: :%s 404 %s %s :Kan ikke sende til Rummet
54 ERR_TOOMANYCHANNELS: :%s 405 %s %s :Du er i for mange rum
55 ERR_WASNOSUCHNICK: :%s 406 %s %s :nicket findes ikke
56 ERR_TOOMANYTARGETS: :%s 407 %s %s :For mange modtagere. kun %d blev udf›rt
57 ERR_NOORIGIN: :%s 409 %s :Intet start punkt er angivet
58 ERR_NORECIPIENT: :%s 411 %s :Ingen modtagere er (%s)
59 ERR_NOTEXTTOSEND: :%s 412 %s :Ingen tekst til at sende
60 ERR_NOTOPLEVEL: :%s 413 %s %s :Intet toplevel domain er specificeret
61 ERR_WILDTOPLEVEL: :%s 414 %s %s :Wildcard i toplevel Domain
62 ERR_UNKNOWNCOMMAND: :%s 421 %s %s :Ukendt kommando
63 ERR_NOMOTD: :%s 422 %s :MOTD Filen findes ikke
64 ERR_NOADMININFO: :%s 423 %s %s :Ingen adminstrative info er tilg‘ngelige
65 ERR_NONICKNAMEGIVEN: :%s 431 %s :Intet nick er angivet
66 ERR_ERRONEUSNICKNAME: :%s 432 %s %s :Fejl i nick
67 ERR_NICKNAMEINUSE: :%s 433 %s %s :Nick allerede i brug.
68 ERR_NICKCOLLISION: :%s 436 %s %s :Nick kollition KILL (drabt)
69 ERR_UNAVAILRESOURCE: :%s 437 %s %s :Nick/rum er midlertidig ikke tilg‘ngelig
70 ERR_USERNOTINCHANNEL: :%s 441 %s %s %s :De er ikke i rummet
71 ERR_NOTONCHANNEL: :%s 442 %s %s :Du er ikke i det rum
72 ERR_USERONCHANNEL: :%s 443 %s %s %s :er allerede i rummet
73 ERR_NOTREGISTERED: :%s 451 %s :Du er ikke registreret
74 ERR_NEEDMOREPARAMS: :%s 461 %s %s :Ikke nok paramtre
75 ERR_ALREADYREGISTRED: :%s 462 %s :Du m† ikke genregistrerer
76 ERR_PASSWDMISMATCH: :%s 464 %s :Forkert kodeord
77 ERR_YOUREBANNEDCREEP: :%s 456 %s :Du er udelukket fra denne server- %s
78 ERR_CHANNELISFULL: :%s 471 %s %s :Kan ikke deltage i rummet (+l)
79 ERR_UNKNOWNMODE: :%s 472 %s %c :er ukendt mode bogstav for mig
80 ERR_INVITEONLYCHAN: :%s 473 %s %s :Kan ikke deltage i rummet (+i)
81 ERR_BANNEDFROMCHAN: :%s 474 %s %s :Kan ikke deltage i rummet (+b)
82 ERR_BADCHANNELKEY: :%s 475 %s %s :Kan ikke deltage i rummet (+k)
83 ERR_BANLISTFULL: :%s 478 %s %s %s :Rummets ban liste er fuld
84 ERR_BADCHANNAME: :%s 479 %s %s :Illegalt navn for et Rum
85 ERR_NOPRIVILEGES: :%s 481 %s :Udf›relse N‘gtet - Du er ikke en IRC operator
86 ERR_CHANOPRIVSNEEDED: :%s 482 %s %s :Du er ikke operator i dette rum
87 ERR_CANTKILLSERVER: :%s 483 %s :Du kan ikke KILL (dr‘be) en server!
88 ERR_RESTRICTED: :%s 484 %s :Du er begr‘nset
89 ERR_NOOPERHOST: :%s 491 %s :Kun f† d›delige kan pr›ve at tr‘de ind i tudsm›rket
90 ERR_UMODEUNKNOWNFLAG: :%s 501 %s :Ukendt MODE flag
91 ERR_USERSDONTMATCH: :%s 502 %s :Kan ikke ‘ndre mode for andre brugere
92 ERR_GHOSTEDCLIENT: :%s 503 %s :Beskeden kunne ikke blive leveret til %s
93 ERR_USERNOTONSERV: :%s 504 %s %s :Brugeren er ikke p† denne server

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Id Revision

svnadmin@ircd-hybrid.org
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.28